|   | 

Repetytoria maturalne cenną pomocą w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości

Repetytoria to dodatkowe podręczniki do nauki konkretnych przedmiotów zawierające zestawienie wiadomości, zadania, ćwiczenia. Zazwyczaj służą do samodzielnej pracy ucznia, są bardzo cenną pomocą w powtarzaniu i utrwalaniu przerobionego materiału, pozwalają sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.

Repetytoria cieszą się dużą popularnością w szkolnictwie od wielu lat, szczególnie popularne są repetytoria maturalne, pomagające w przygotowaniu do tego ważnego egzaminu. Na rynku wydawniczym znajdziemy szeroki wybór różnego rodzaju repetytoriów praktycznie do wszystkich przedmiotów.  

Wybór właściwego repetytorium zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest poziom matury – podstawowy czy rozszerzony, kolejnymi czynnikami są: ilość czasu do matury, stopień samodzielności w przygotowaniach oraz oczekiwania co do wyniku matury.

Posiadając repetytorium maturalne, można łatwiej zaplanować pracę, powtórzyć materiał przed sprawdzianami, solidnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. Ponieważ obowiązkowymi przedmiotami na egzaminie dojrzałości są język polski, matematyka i język obcy, najczęściej kupowanymi repetytoriami są repetytoria do matury z tych przedmiotów.

Repetytoria maturalne do matematyki

Matematyka jest przedmiotem, którego nauka wielu uczniom sprawia problemy już w szkole podstawowej. Od kilku lat uczniowie mają obowiązek zdawania jej na maturze. Większość maturzystów wybiera matematykę na poziomie podstawowym.

Bardzo cenną pomocą w przygotowaniu do matury z matematyki jest repetytorium - jak zdać maturę z matematyki. Książka zawiera dokładnie omówione najważniejsze zagadnienia maturalne – definicje, wzory, twierdzenia, wskazówki, jak wykonywać zadania, przykłady, wyjaśnienia, podsumowania i powtórki pozwalające usystematyzować i uporządkować zdobytą wiedzę. Repetytorium to jest chętnie wybierane przez maturzystów.

Do matury zostało jeszcze kilkanaście tygodni. Aktualnie maturzyści pochłonięci są przygotowaniami do studniówek, ale gdy już opadną emocje związane ze studniówką, najwyższy czas, by zająć się solidnymi przygotowaniami do egzaminu dojrzałości. Jeszcze jest trochę czasu na nadrobienie ewentualnych braków i zaległości. Pamiętajmy, by nie zostawiać nauki na ostatnią chwilę. Będzie to wiązało się z ogromnym stresem i strachem, że nie zdążymy wszystkiego powtórzyć.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również