|   | 

Statystyczny Polak spędza w sieci ponad 70 godzin miesięcznie. Nie każdy potrafi w pełni wykorzystać cyfrowe możliwości

Życia bez internetu nie wyobraża sobie prawie 1/3 osób w wieku 18–24 lat. Przeciętny polski internauta spędza w sieci 73 godziny miesięcznie. Jak podkreśla Ewa Krupa z Fundacji Orange, dziś wyzwaniem jest już nie tyle zapewnienie dostępu do sieci, ile edukacja na temat odpowiedzialnego używania cyfrowych narzędzi.

– Zmiany, które zaszły w obszarze korzystania z technologii w ciągu ostatnich lat, są wręcz rewolucyjne. Jeszcze 10 lat temu z internetu korzystało zaledwie 30 proc. Polaków, dziś ponad 2/3. Czas statystycznie spędzany przez internautów w sieci wynosił 20 godzin miesięcznie, a obecnie to już ponad 70 godzin – mówi agencji informacyjnej Newseria Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange.

Według badania sondażowego zrealizowanego przez IBRIS dla Fundacji Orange w ostatnich 10 latach internet miał największy wpływ na zdobywanie wiedzy i informacji (53 proc. badanych), załatwianie spraw finansowych (44 proc.) oraz komunikację ze znajomymi i rodziną (42 proc.).

Zmiany technologiczne w szczególnym stopniu wpłynęły na młode pokolenie Polaków. Dziś odsetek internautów w grupie wiekowej 14–18 lat wynosi niemal 100 procent. Z drugiej strony 12 proc. społeczeństwa nie czuje potrzeby rozwijania swoich umiejętności cyfrowych, a 5 proc. deklaruje, że jest to dla nich niezrozumiały świat.

– Dziś pytanie o wykluczenie cyfrowe, to pytanie o nasze kompetencje cyfrowe, kompetencje związane ze wykorzystywaniem internetu i technologii z pożytkiem dla siebie. A szczególnie mocno to wyzwanie dotyczy paradoksalnie najmłodszego pokolenia – zauważa Ewa Krupa.

W ocenie prezes Fundacji Orange młodzi użytkownicy nowych mediów choć wydaje się, że mają biegłość w jego obsłudze pod względem technicznym, to jednak w wielu przypadkach brakuje im odpowiednich postaw i nawyków w obyciu z technologiami. Treści oferowane nie tylko przez internet, lecz także m.in. przez gry komputerowe przyjmowane są zazwyczaj bezrefleksyjnie.

– 10 lat działania Fundacji Orange to okres rozwoju naszych programów. Dekadę temu kluczowym problemem było zapewnienie dostępu do internetu, dlatego naszą misję rozpoczęliśmy od wyposażenia 10 tys. szkół w taki dostęp na bardzo preferencyjnych warunkach – wyjaśnia Krupa. – Ale od początku wiedzieliśmy, że to za mało, że musimy towarzyszyć użytkownikom w przygodzie z technologią i pokazywać im, jak korzystać z niej, żeby się rozwijać, także jako społeczeństwo.

Do tej pory na inicjatywy społeczne Fundacja Orange przeznaczyła ponad 150 mln zł. Dzięki jej działaniom dostęp do sieci zyskało 3,5 tys. bibliotek w Polsce. W 77 małych miastach i wsiach powstały także multimedialne Pracownie Orange wyposażone w sprzęty i darmowy internet, które pomaga ona prowadzić tak, aby służyły wszystkim mieszkańcom.

– Internet i technologia mogą pobudzić lokalną aktywność, mogą skłonić do działania, umożliwić rozwój danej miejscowości oraz wykreować nowe miejsca pracy – podkreśla Krupa.

Działania Fundacji Orange przynoszą realne zmiany – większość uczestników jej projektów przyznaje, że dzięki nim zdobyło nową wiedzę i cyfrowe umiejętności. Organizacje z nią współpracujące przy jej wsparciu wdrożyły nowe sposoby działania i otworzyły się na nowe obszary działalności, a społeczności małych miejscowości wykazują się większym zaufaniem społecznym, są bardziej aktywne i częściej uczestniczą w działaniach obywatelskich.

Ważnym zadaniem jest także wzmacnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci i przygotowanie najmłodszych do bycia odpowiedzialnym internautą.

– Do tej pory przeszkoliliśmy 30 tys. dzieci z zasad bezpiecznego korzystania z internetu, a blisko 300 tys. osób wzięło udział w różnego rodzaju kursach e-learningowych. Rokrocznie około 3 tys. wolontariuszy angażuje się w nasze działania – mówi prezes Fundacji Orange.

W ramach cyfrowej edukacji Fundacja we wrześniu br. uruchomiła program MegaMisja skierowany do świetlic szkolnych.

– Zabieramy najmłodszych użytkowników internetu, dzieci w wieku od 6 do 10 lat, w cyfrową przygodę w ramach fabularyzowanej gry. W cyfrowym laboratorium dzieciaki będą wspólnie pod okiem wychowawcy świetlicy uczyć się kluczowych kompetencji, które w przyszłości będą im pomagać w takim świadomym korzystaniu z internetu – wyjaśnia prezes fundacji.

To o tyle istotne, że – według szacunków Unii Europejskiej – prawie 60 proc. dzieci, które rozpoczynają edukację, będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją, ale można się spodziewać, że będą wymagały używania e-narzędzi.

– Z całą pewnością także ważny obszar naszego myślenia będzie dotyczył wyzwalania takiej kreatywnej, aktywnej postawy wobec technologii, by młodzi nie byli jej biernymi konsumentami, by potrafili wziąć sprawy w swoje ręce – podsumowuje prezes Fundacji Orange.

W ramach jubileuszowej kampanii Fundacji Świat #w10lat powstała strona www.w10lat.pl, na której zebrane są ciekawostki i dane pokazujące tempo rozwoju wybranych aspektów cyfryzacji. Internauci mogą wziąć także udział w konkursie połączonym z charytatywną akcją na rzecz dzieci z małych miast i wsi.

Źródło: www.info.newseria.pl

 

Zobacz również