|   | 

Jak połączyć naukę z zabawą?

Każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, że jak najwcześniejsze przekonywanie swoich dzieci do nauki jest niezwykle ważne – jedynie dzięki temu można im zapewnić prawidłowy rozwój i zdobywanie odpowiedniej wiedzy już od najmłodszych lat życia. Równocześnie jednak dla nikogo nie będzie niespodzianką stwierdzenie, że większość dzieci zwyczajnie nie lubi się uczyć; jest to dla nich dość nudne, i zdecydowanie preferują one zabawę. Trzeba zatem znaleźć sposób na to, aby uczynić w oczach dzieci naukę czymś faktycznie atrakcyjnym i ciekawym, tak, aby mogły one podchodzić do tego z większą ochotą.

Dla dzieci w młodym wieku jednym z podstawowych wyzwań jest nauczenie się literek. Dzięki temu późniejsza nauka czytania oraz przyswajanie sobie zasad polskiej ortografii stanie się dla malucha znacznie łatwiejsze, zatem warto o takie coś zadbać jak najwcześniej. Oczywiście, nigdy nie należy zmuszać do tego dziecka, bowiem w takim wypadku nauka nie przyniesie raczej żadnych efektów – jedynie zniechęcimy nasze pociechy do odkrywania literek. Warto jednak pomyśleć nad sposobami, które pozwalają na ciekawe połączenie nauki z zabawą.

Wówczas maluchy będą do tego podchodziły z naprawdę wielką ochotą i nawet nie zauważą, że przyswajają sobie właśnie nową wiedzę. Znajomość literek powinna być umiejętnością opanowaną przez dzieci maksymalnie w okresie wczesnoszkolnym. Jest ona niezbędna do sprawnego czytania i pisania, zatem dziecko nie poradzi sobie bez niej z nauką jakichkolwiek innych przedmiotów. Warto pamiętać, że nie wszystkie dzieci uczą się w takim samym tempie – niektóre przyswajają sobie wiedzę szybciej lub wolniej od innych. Każdemu dziecku trzeba również znaleźć odpowiedni sposób przekazania wiedzy – taki, jaki będzie dla niego faktycznie atrakcyjny. Dobrym pomysłem na sam początek takiej nauki jest nauczenie dziecka literek, które składają się na jego imię.

Dzięki temu dziecko będzie widziało, że w literach faktycznie można rozpoznawać znajome mu słowa i nie są one wyłącznie niewiele mówiącymi symbolami. W taki właśnie sposób warto przedstawiać dziecku samą ideę istnienia i używania liter w codziennym życiu. Jeśli dziecko zobaczy, że są to symbole za pomocą których można opisywać otaczającą nas rzeczywistość i znane nam przedmioty, to nauka będzie przebiegała znacznie sprawniej. Z początku należy oczywiście posługiwać się wyłącznie prostymi słowami, takimi, jakie dziecko dobrze zna. Istnieje również inna szkoła uczenia dzieci czytania. Niektórzy rodzice pokazują swoim dzieciom, jak czytać – czy raczej rozpoznawać – poszczególne słowa w całości. Maluch nie odróżnia w tym przypadku pojedynczych liter, a jedynie kojarzy słowa jako całość.

Taka metoda ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Z jednej strony jest to dobra nauka czytania, ale z drugiej sprawia, że dziecko nie zna poszczególnych liter oraz ich znaczenia, co prowadzi między innymi do trudności w nauce pisania. Zwolennicy tej metody twierdzą jednak, że nauka poszczególnych liter, ich znaczenia oraz sposobu zapisywania przychodzi potem ze znacznie większą łatwością. W sklepach można znaleźć mnóstwo ciekawych zabawek, które znacznie pomagają rodzicom w uczeniu swoich dzieci czytania i pisania. Warto korzystać również z nich, bowiem dzięki temu uczenie się faktycznie będzie czymś znacznie przyjemniejszym i ciekawszym. Bez względu na to, jaką dokładnie metodę wybierzemy warto stopniowo pokazywać swoim dzieciom poszczególne literki, bowiem ich znajomość jest umiejętnością niezbędną do nauki jakichkolwiek innych, późniejszych przedmiotów.

Zobacz również