|   | 

IATF 16949:2016 i role pełnomocnika IATF w spotkaniach

Standard IATF 16949:2016 dotyczy systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Spełnienie jego wymogów nie jest łatwe i wymaga przejścia kilku etapów, a ostatnim z nich jest spotkanie zamykające audyt. Dlaczego ten ostatni etap jest tak istotny?

Jakie kwestie zostają poruszone w trakcie spotkania?  

Przede wszystkim podczas tego etapu przedstawiane zostają ustalenia oraz wnioski z przeprowadzonego audytu. Omawia się kwestie potencjalnych efektów oraz aspekty związane z czasem jaki ma być przeznaczony na wprowadzenie rozwiązań naprawczych. Zależnie od konkretnych kontroli, samo spotkanie ma mniej lub bardziej formalny charakter. W tym pierwszym przypadku ogranicza się głównie do przedstawienia wyników audytu. Z reguły jednak etap ten jest bardziej rozbudowany, w związku z czym narada odbywa się według ustalonego wcześniej schematu.  

W trakcie spotkania omówione zostają dokładnie same kryteria oceny oraz zakres podjętych działań, obszary które są zgodne z wymaganiami standardu, a także te, które nie wykazały zgodności, wraz z koniecznymi środkami naprawczymi, które mają zostać wprowadzone. Etap ten powinien być zatem bardzo szczegółowo przeprowadzony, gdyż zarówno w interesie firmy, jak i jednostki certyfikującej, leży to, aby podczas spotkania przedstawione zostały wszystkie dane oraz omówione były wszelkie ważne kwestie, które pomogą potem w usprawnieniu poszczególnych procesów.  

Kto uczestniczy w spotkaniu?  

Osobą, która prowadzi takie spotkanie jest audytor wiodący, natomiast obecni powinni być wszyscy, którzy są zaangażowani we wprowadzanie zmian. Z ramienia firmy nie może zabraknąć kierownictwa (zarówno niższego, jak i wyższego szczebla), natomiast w spotkaniu bierze również udział pełnomocnik IATF. Do jego obowiązków należy odnotowywanie problemów poruszanych w trakcie spotkania, zapisywanie błędów wykrytych w trakcie audytu zewnętrznego oraz tych, które ujawniono potem. Często odgrywa on również ważną rolę w kontekście ustalania ram czasowych działań naprawczych, gdyż potrafi realnie ocenić ile czasu będzie potrzebne na przeprowadzenie odpowiednich ruchów.  

Osoby zainteresowane szkoleniem na pełnomocnika IATF znajdą więcej informacji na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/q03-pelnomocnik-ds-iatf-169492016/. 

Artykuł sponsorowany

Zobacz również