|   | 

PyCharm w kontekście Pythona

Nauka Pythona, czyli jednego z najpopularniejszych języków programowania, może być wspierana przez różne programy. Przykładem środowiska programistycznego dla tego języka jest program PyCharm, dostępny zarówno na Windows, jak i OS X oraz Linux.

Czym jest PyCharm?

PyCharm może być zdefiniowany jako zintegrowane środowisko deweloperskie, czyli program odpowiadający danemu językowi programowania. Niektórzy zastanawiają się nad tym, co to jest PyCharm i jak go wykorzystać, zwłaszcza w kontekście Pythona. Należy zaznaczyć, że istnieją dwie wersje PyCharma, czyli Ultimate i Community. Ta pierwsza jest dedykowana przede wszystkim środowiskom biznesowym, dużym firmom. Natomiast wersja Community jest przeznaczona dla użytkowników takich jak programiści, freelancerzy. PyCharm ma wiele funkcjonalności, które związane są przede wszystkim z programowaniem w Pythonie.

Jak wykorzystać PyCharm w trakcie nauki Pythona?

PyCharm może być wykorzystywany przez cały czas nauki, a także pracy na Pythonie. Wśród najważniejszych funkcjonalności tego zintegrowanego środowiska deweloperskiego, można wyróżnić:

  • edytowanie kodu i debbugowanie,
  • poprawianie jakości kodu,
  • tworzenie przy pomocy szablonów, czyli tych linijek kodu, które się często powtarzają (wystarczy wpisać pierwsze słowa, a już wyświetli się dany element),
  • program wyświetla błędy w kodzie, a także wskazuje na to, co należy poprawić

Warto zaznaczyć, że PyCharm nie jest jednym środowiskiem zintegrowanym z Pythonem, ponieważ istnieją także inne oprogramowania. Popularność PyCharma wiąże się jednak z różnymi czynnikami, do których można zakwalifikować dobre zintegrowanie z językiem, przyzwyczajenie, darmowa wersja, a także intuicyjność w użytkowaniu. Uznaje się, że na początku najlepiej jest uczyć się samego kodu i zasad, a dopiero po kilku tygodniach podjąć naukę z PyCharmem. W przeciwnym wypadku można zgubić się na pierwszych etapach nauki i zrezygnować. Co więcej, to zintegrowane środowisko dużo robi za osobę, która się uczy, podpowiada, gdzie zostały zrobione błędy, a także udostępnia szablony. Właśnie dlatego może się zdarzyć, że dana osoba będzie mogła stworzyć poprawny kod, ale nie będzie rozumiała głównych zasad. PyCharm jest programem pomocniczym do Pythona, a nie czymś niezbędnym. Warto jednak pamiętać o tym, że w codziennej pracy profesjonalnego programisty, PyCharm może bardzo ułatwiać wykonywanie obowiązków, a także przyspieszać cały proces kodowania.

 

Materiał partnera zewnętrznego

Zobacz również