| 

Edukacja i kariera

  • Repetytoria maturalne cenną pomocą w przygotowaniach do egzaminu...

    ​ Repetytoria to dodatkowe podręczniki do nauki konkretnych przedmiotów zawierające zestawienie wiadomości, zadania, ćwiczenia. Zazwyczaj służą do samodzielnej pracy ucznia, są bardzo cenną pomocą w powtarzaniu i utrwalaniu przerobionego materiału, pozwalają sprawdzić poziom zdobytej wiedzy. Repetytoria cieszą się dużą...

Posty z kategorii