|   | 

Dom

Zalety poszczególnych systemów deskowań

Zróżnicowane systemy deskowań pozwalają na uzyskanie niesamowitych kształtów, których stworzenie w tradycyjny sposób wiązałoby się z ogromnymi kosztami i znacznie większą robocizną. Poniżej przedstawiamy kilka systemów deskowań, a także pokrótce opiszemy zalety każdego z nich.

Deskowanie stropowe

W deskowaniu stropowym, najczęściej wykorzystujemy systemy HV, W układzie tym dźwigary główne i dźwigary rozdzielcze są usytuowane na tej samej płaszczyźnie. W efekcie, już po na dwa dni po wylaniu, możliwe jest usunięcie szalunku, z jednoczesnym pozostawieniem wspomnianych podpór. Proces ten znacznie redukuje czas niezbędny do wykonania całej konstrukcji. Nie trzeba też wspominać, że koszt stosowania tego systemu zwraca się i to maksymalnie po około 1 miesiącu użytkowania.

Deskowanie belek i podciągów

System deskowań, umożliwiający deskowanie belek i podciągów, daje możliwość wylania zaawansowanych i skomplikowanych konstrukcji, do których należą między innymi konstrukcje podtrzymujące strop (w tym też wszelakie belki i podciągi). Zalety tego typu deskowania to przede wszystkim:

- łatwy i bardzo szybki montaż
- układ składa się z zaledwie kilku elementów
- całość jest kompatybilna z innymi układami systemów deskowań
- niewielka masa całego układu

Deskowanie ścian

System deskowania ścian sprawia, że możliwe jest wylanie przeróżnych ścian, o zróżnicowanej i wybranej przez Klienta grubości a także kształcie. Systemy te są bardzo szeroko rozpowszechnione i często wykorzystywane na wielu różnych budowach. Główne zalety wspomnianego układu deskowań to:

- znaczne skrócenie czasu trwania inwestycji, poprzez redukcję ilości roboczogodzin i usprawnienie procesu technologicznego

- elementy wykorzystywane w tym układzie są z reguły pokrywane specjalną warstwą ochronną, dzięki której nie przywierają one bezpośrednio do warstwy betonowej

- układ jest odporny na bardzo silne parcie betonu, równe mniej więcej 90 kN/ metr kwadratowy

Deskowanie słupów

Ten system deskowań pozwala na zaawansowane deskowanie wszelakich rodzajów słupów, z wykorzystaniem nowoczesnego układu dźwigarów i kantówek. Co ważne - system ten znacznie skraca czas budowy poszczególnych słupów, w efekcie znacznie przyspieszając całościowy czas budowy.

Zalety tego systemu to przede wszystkim:

- duża odporność na parcie betonu - dotyczy w głównej mierze elementów odpowiedzialnych za dolną część każdego ze słupów

- zredukowany czas przenoszenia i ponownego montażu

- kompatybilność z innymi, dostępnymi na rynku układami systemów deskowań

- nie wymaga szlifowania krawędzi i jednocześnie posiada uniwersalne rygle do wszelkich rodzajów słupów, co przedkłada się na jeszcze większą redukcję czasu montażu.

Deskowanie otworów

System deskowania otworów pozwala na stworzenie zaawansowanych otworów wewnątrz poszczególnych betonowych płaszczyzn. Co więcej - otwory te mogą być dowolne, zarówno pod kątem kształtu jak i wymiaru każdego z nich. System ten to przede wszystkim:

- możliwość ponownego wykorzystania elementów składowych

- zmniejszenie do minimum ryzyka osłabienia konstrukcji.

------

Więcej o deskowaniu i systemach deskowań dowiesz się na:

http://www.titan.com.pl/systemy-deskowan

Materiał partnera zewnętrznego

Zobacz również