|   | 

Jak wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy?

Osoby niepełnosprawne przez bardzo długi czas były wykluczone na rynku pracy, a znalezienie odpowiedniego zajęcia nierzadko stanowiło dla nich barierę niemal niemożliwą do pokonania. Obecnie jednak sytuacja stale zmienia się na lepsze, między innymi dzięki licznym projektom realizowanym z Funduszy Europejskich.

Celem takich projektów często jest wyrównywanie różnic społecznych, również jeśli chodzi o zapewnienia dobrych szans na rynku pracy osobom niepełnosprawnym. Jak wiadomo, z powodu trudnej sytuacji znalezienie dobrze płatnej pracy w przypadku takich osób jest bardziej skomplikowane, nawet pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Faktem jest to, że nowoczesna technologia sama z siebie znacznie poprawiła sytuację. Dziś praca zdalna nie jest niczym niezwykłym, a posiadając dobre umiejętności można w taki sposób zajmować się naprawdę ciekawymi i dobrze płatnymi rzeczami i to bez konieczności wychodzenia z domu. Z takich możliwości korzysta jednak tylko część osób niepełnosprawnych; reszta nadal znajduje się w dość trudnym położeniu. Wbrew pozorom, problemem w wielu przypadkach wcale nie jest niechęć pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych, choć ta kwestia również istnieje. Osoby takie napotykają także na bariery architektoniczne, także jeśli chodzi o sprawne przemieszczanie się w przestrzeni publicznej. W niektórych względach bariery te są tak duże i trudne do pokonania, że osoby niepełnosprawne mimo najszczerszych chęci nie mogą nie tylko realizować się zawodowo, ale również brać aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

Kredyty Technologiczne - pozyskiwanie dotacji

 

Projekt dotyczący barier, jakie napotykają w życiu codziennym tacy ludzie ma przygotować Polskie Forum Osób Niepełnosprawne. Na jego opracowanie organizacja otrzymała 10 mln złotych dotacji z Funduszy Europejskich. Suma ta ma być przeznaczona na bardzo dokładne przeanalizowanie całej sytuacji, a także opracowanie propozycji i rozwiązań, które miałyby polepszyć warunki życia osób niepełnosprawnych.

Jeśli chodzi o życie zawodowe, to osoby niepełnosprawne często borykają się z brakiem odpowiednich kompetencji – niestety, ich zdobycie również jest dla nich trudniejsze. Ponadto przedsiębiorcy w wielu przypadkach nie chcą zatrudniać takich ludzi, bowiem niesie to ze sobą konieczność dostosowania miejsca pracy do ich potrzeb i zapewnienia im wszystkich udogodnień niezbędnych do sprawnego poruszania się. Dzięki Funduszom Europejskim prowadzone są działania na szeroką skalę, których celem jest rozwiązywanie takich problemów. Powiatowe Urzędy Pracy oferują niepełnosprawnym bardzo szerokie możliwości w kwestii podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. Praca z takimi ludźmi bardzo często wymaga dość indywidualnego podejścia. Na samym początku dokładnie poznaje się zatem sytuację osoby niepełnosprawnej i ustala jego potrzeby, a także warunki i potencjał.

Wszystko to jest niezbędne do przygotowania odpowiednich propozycji i opracowania planu pracy nad tym, jakie zdolności osoby niepełnosprawnej są najlepsze i warte rozwijania. Istnieją tu różne rodzaje projektów – niektóre z nich nie ograniczają się jedynie do osób niepełnosprawnych, podczas gdy inne przygotowane są wyłącznie z myślą o nich. Ponadto fundusze oferują liczne dotacje dla firm, które zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej ale muszą w tym celu dostosować miejsce pracy do jej potrzeb.

Jednym z celów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest również pokazanie im, że mogą dobrze sprawdzić się w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Prowadzi się przede wszystkim szeroką akcję uświadamiania tego, że niepełnosprawność nie jest żadną przeszkodą na drodze do budowania własnego biznesu, a osoby takie mają do dyspozycji takie same możliwości, jak ludzie bez niepełnosprawności. Dobrą propozycją jest również przyłączenie się do dowolnej jednostki ekonomii społecznej. W organizacjach takich muszą być obecne osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i zagrożone wykluczeniem z życia społecznego. Takie jednostki prowadzą działalność na terenie całej Polski, zatem można je znaleźć w każdym regionie kraju.

Zobacz również