|   | 

Ministerstwo Finansów ułatwia życie podatników i wprowadza PIT WZ

Nikt z nas nie przepada za wypełnianiem corocznej deklaracji PIT. Gubimy się w przepisach, nie wiemy, która z obowiązujących deklaracji jest odpowiednia dla nas jakie mamy możliwości skorzystania z ulg,  itd….Ministerstwo Finansów przygotowało i od 15 marca wprowadziło w życie nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która daje podatnikowi możliwość powierzenia rozliczenia PIT przez urząd skarbowy.

Będzie można to zrobić od 15 marca do 18 kwietnia tego roku. Wprowadzone zostały nowości: formularz PIT-OP i formularz PIT WZ. Pierwszy z nich, druk PIT-OP to wniosek kierowany do właściwego urzędu skarbowego o  przekazanie 1% podatku na cele związane z działalnością wybranej z listy Organizacji Pożytku Publicznego. Dedykowany jest wszystkim podatnikom, którzy pobierają renty lub emerytury od organów rentowych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego i otrzymują do końca marca każdego roku rozliczenie dochodów w postaci PIT 40A.

Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia, żeby móc skorzystać z przywileju przekazania 1% poprzez oświadczenie PIT OP,  jest nie uzyskanie dodatkowych dochodów, indywidualne rozliczanie się z fiskusem oraz nie korzystanie z żadnej ulgi i odliczenia.Drugim nowo wprowadzonym w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formularzem jest druk PIT WZ, czyli wniosek o rozliczenie PIT przez urząd skarbowy. Oświadczenie PIT WZ jest dedykowane osobom rozliczającym się wspólnie z mężem lub z żoną, osobom rozliczającym się indywidualnie,  a także tym, które składają zeznanie podatkowe jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

Żeby pracownik urzędu skarbowego wypełnił za podatnika roczne zeznanie, musi być spełniony warunek - podatnik uzyskuje przychody za rozliczany rok podatkowy od płatników, którzy wystawiają PIT 11 lub PIT 11A, czyli między innymi: ZUS lub KRUS, pracodawców, spółdzielni pracy,  wyższych uczelni, aresztów i zakładów karnych. Oświadczenie PIT-WZ powinno być kierowane do właściwego urzędu skarbowego tylko w formie elektronicznej, można więcej dowiedzieć się pod tym linkiem: https://www.pitax.pl/wniosek-o-rozliczenie-pit-przez-urzad-skarbowy/. Urzędnik przygotuje PIT 37 w oparciu o dane zawarte w przesłanym do urzędu  wniosku PIT-WZ. Formularz PIT WZ powinien zawierać:

- dane identyfikacyjne podatnika (imię,nazwisko, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania)

- identyfikator podatkowy małżonka, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia małżonka

- rok podatkowy, którego dotyczy zeznanie,

- nazwę i adres urzędu skarbowego do którego kierujemy wniosek,

- adres e-mail, na który urząd powinien przesłać informację  o wypełnionym PIT 37

- podpis OSOBY składającej  wniosek  WZ

- numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać 1% naszego podatku.

Urząd skarbowy prześle informację o wypełnionym PIT w ciągu 5 dni.

W ciągu pięciu dni od dnia przesłania PIT WZ do urzędu skarbowego, podatnik otrzyma informację o przygotowanym zeznaniu wraz z kodem dostępu na wskazany we wniosku adres e-mail. Ma prawo go zaakceptować lub odrzucić. Jeśli nie zaakceptuje PIT 37 z urzędu, musi pamiętać, żeby do końca okresu rozliczeniowego przesłać do skarbówki wypełniony osobiście PIT. Można to zrobić w formie tradycyjnej lub przez Internet. Jeśli do 2 maja nie wykona żadnych ruchów w tej sprawie, wówczas automatycznie zeznanie zostanie uznane za złożone.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

Zobacz również